Poesia

Run

Abril 23, 2016

Etiquetas:

Esfalfo  o chão 

Asfalto  a luz

Corro

Esmurro o gosto

Travo  o tempo

Corro

Não desisto 

Insisto

Grito 

(Corro)

2
2 likes
Related Posts

Poesia

Terramoto

Agosto 24, 2016 4 4

Poesia

Vazio

Janeiro 15, 2017 4 0